സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്, സൂപ്പർവൈസർ, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ, അക്കൗണ്ടന്റ് തുടങ്ങിയ വിവിധ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ.

Spread the love

1) Shop – Seetha’s kitchen

ഒഴിവുകൾ – Nadan snacks maker

ശമ്പളം – 15,000 & Food & Accomodation

ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം

Ruby Seetha’s, Phone – 8129657111

2) കേരളത്തിൽ ഉടനീളം പ്രശസ്തമായ കമ്പനിയിലേക്

ഒഴിവുകൾ – Security guard / Officer

പ്രായപരിധി – 51 വയസുവരെ

ശമ്പളം – 17,500/- & Food & Accomodation

ESI & PF ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലെഭിക്കുന്നുമുണ്ട്.

ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം

8136967448, 8301897448 എന്ന ഈ whatsapp നമ്പറിലേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് എന്നതിനൊപ്പം (Name, Age) അയച്ചു കൊടുക്കുക.

3) Company – Powder Coating Company

ഒഴിവുകൾ – Helpers

പ്രായം – 40 വയസു വരെ

ശമ്പളം – (Not Defined) + Food & Accomodation

സ്ഥലം – Ernakulam

ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം

8606035454 എന്ന നമ്പറിലേക് ബന്ധപെടുക

4) Bakery Vacancy

ഒഴിവുകൾ – Assistant Manager

യോഗ്യത – Degree

പ്രായം – 27 വയസു വരെ ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷികാം

സ്ഥലം – Thrissur

ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം

7594073853, 9846333853 എന്ന whatsapp നമ്പറിലേക് ബന്ധപ്പെടുക.

5) Construction Company

ഒഴിവുകൾ – Site Supervisor, Accountant

ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം

7902228228 എന്ന നമ്പറിലേക് ബന്ധപ്പെടുക.

കൂടുതൽ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൗജന്യമായി ലഭിക്കാനായി താഴെയുള്ള വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയുക

Join Whatsapp Group
Spread the love

Check Also

സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒഴിവുകൾ

Spread the loveസ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒഴിവുകൾ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ബജാജ് ഡീലർഷിപ്പിലേക്  നിരവധി അവസരങ്ങൾ. ഒഴിവുകൾ        സെയിൽസ് …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *